Greenish – Seoul, Korea

Jon-e, Swagger Phenomenon shirt, vintage trousers, Phenomenon shoes and vintage cap.

Jon-e, Swagger

Phenomenon shirt, vintage trousers, Phenomenon shoes and vintage cap.

Schreibe einen Kommentar